VELKOMMEN TIL BJERKEBO!


Bjerkebo AS tilbyr kurs, veiledning og coaching til enkeltpersoner, grupper, bedrifter og offentlige etater. Firmaet eies og drives av Tøri Mellemstrand. 

Siden 2012 har jeg jobbet som forsterket fosterhjem / ungdomshjem for kommunalt barnevern og Bufetat, og har gjennom dette arbeidet veiledet og motivert 4 ungdommer i overgangen fra ungdom til voksen.

Jeg har videreutdanning i veiledning og coaching på bachelornivå fra OsloMet, og er sertifisert instruktør i COS-P. Circle of Security Parenting er et foreldreveiledningsprogram med fokus på samspill og trygg tilknytning mellom foreldre og barn/ungdom. Jeg er sertifisert tilsynsfører og har i tillegg en rekke kurs innen ernæring og psykisk helse (Modum Bad).

MIn bakgrunn er fra mange års utdanning og erfaring fra reiseliv, agenturviksomhet, ledelse og administrasjon. Jeg har blant annet drevet eget agenturfirma i over 20 år, med import og enerett av produkter som har blitt solgt over hele landet. Jeg lang erfaring med å jobbe med mennesker, service, salg, markedsføring, kursing, personal, administrasjon og ledelse.

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon! Jeg har kontor på Sommerfryd i Vikersund, og kan treffes på telefon 90 94 90 96.

Tøri

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Bjerkebo ASOm BjerkeboNettstedskart